BIEBRZA-WIGRY

Home/Rowerowe Podlasie/BIEBRZA-WIGRY

BIEBRZA-WIGRY

Długość: 60,1 km

0,0 km Parking przed wejściem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku. Tu możemy zaopatrzyć się w wydawnictwa piękno mikroregionu lipskiego jak również Biebrzańskiego Parku Narodowego.

0,5 km Ulicą Grodzieńską Kierujemy się do szosy Augustów-granica państwa. Po lewej stronie mijamy cmentarz, który został założony w 1825 roku. Najstarsza część cmentarza znajduje się w północno-wschodnim kwartale.

2,0 km Podążamy prosto w kierunku północnym. Z prawej strony, na wysokości ogródków działkowych, mijamy jeden ze schronów bojowych „linii Mołotowa”. W dalszej części szlaku schrony bojowe będą występować jeszcze kilkakrotnie.

2,3 km Zjeżdżamy na dno niewielkiego zagłębienia terenu w formie długiej niecki. Jeszcze 40 lat temu, przed zmeliorowaniem tych terenów, w tym miejscu było nieprzejezdne bagno, które odcinało miejscowość Lipsk od strony północnej i dla maszerujących wojsk czyniły go w zasadzie niedostępnym.

3,4 km Wjeżdżamy na asfaltową szosę Lipsk-granica państwa i skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do skrzyżowania zwanego „wietką”. Na „wietce”skręcamy szosą asfaltową w prawo, w stronę wsi Skieblewo. Zanim jednak ruszymy w dalszą drogę spójrzmy wzdłuż drogi w kierunku Augustowa. Na tym odcinku droga biegnie dokładnie po granicy wododziałów Wisły i Niemna. Po lewej stronie drogi cieki wodne spływają do Biebrzy, która jest dopływem Narwi i Wisły. Po prawej stronie cieki wodne spływają niewielką rzeczką Haciłówką do Wołkuszanki i dalej Czarną Hańczą aż do Niemna.

3,8 km Po lewej stronie do Skieblewa rozpościera się dolina rzeczki Haciłówki. Odprowadza ona wodę z bagien, obecnie zmeliorowanych i używanych rolniczo. W brzeziniakach po drugiej strony doliny, na torfowiskach wysokich, rośnie miejscowy specjał żurawiny. Dojechać tam można drogą zaczynającą się w Skieblewie w okolicach sklepu spożywczego. Żurawiny zbiera się od września do pierwszych śniegów.

4,7 km Wjeżdżamy w zabudowania wsi Skieblewo. Wieś ta stanowi długą ulicówkę na skraju bagna-z lewej strony i wzgórza z prawej, zwanego Górą Zamkową. Wg legendy na jego szczycie miał się znajdować jeden z zamków królowej Bony Sforza, małżonki króla Zygmunta Starego.

7,2 km Za Skieblewem na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo (w prawo biegnie trasa Rzeki Wołkuszanki) i wjeżdżamy na polną drogę po lewej stronie las sosnowy. Przez ok. 500 m droga jest piaszczysta, trudna dla rowerów. Skręcając w prawo następnie jeszcze raz w prawo wjedziemy na drogę do malowniczej wsi Żabickie. Jadąc około 3,4 km dalej dotrzemy do wsi Starożyńce.

8,2 km Dojeżdżamy do mostu na rzece Haciłówce.

9,0 km Mostek na Wołkuszance wypływającej z największego rezerwatu Puszczy Augustowskiej Kuriańskiego Bagna. Jadąc dalej zagłębiamy się w południowo-wschodni skraj Puszczy Augustowskiej.

10,9 km Na rozwidleniu wybieram drogę w lewo.

11,0 km Kobyla Góra-miejsce rozpoznajemy po wzgórku w lewo od drogi- nazwa lokalna pochodzi od zdarzenia jakie miało tu miejsce na początku zeszłego wieku, kiedy to podczas nocnego postoju w tym miejscu oźrebiła się klacz.

16,4 km Leśniczówka Słoneczna Przyszłość, tutaj nasz szlak krzyżuje się z niebieskim szlakiem pieszym wiodącym z Mikaszówki do Augustowa. Kierując się w lewo po około kilometrze docieramy do rezerwatu Kuriańskiego Bagna. Wcześniej mijamy leśniczówkę Hanus. Nasza trasa dalej wiedzie prosto. Po drodze w prawo rezerwat Starożyn.

17,3 km W lewo na południe odchodzi droga Płaska- Lipsk wiodąca przez Krasne.

21,2 km Leżąca pośród Puszczy leśniczówka Mały Borek.

22,6 km W lewo odchodzi droga na Rezerwat Mały Borek.

24,9 km Wyjeżdżamy na szosę Płaska-Mikaszówka.

25,2 km Po prawej w głębiej w prawo 200 m śluza Płaska, między śluzami Jezioro Krzywe. Dla połączenia ze sobą akwenów o największej na całym kanale różnicy poziomów 6,29 m, zbudowano śluzę dwukomorową. 2 km dalej zabytkowa, piękna położona śluza Perkuć. Dalej obok drogi Karczma „Starożyn”.

27,4 km Szkoła, a w niej schronisko młodzieżowe, za szkoła pola namiotowe.

28,1 km Drewniana kaplica w Płaskiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i dom katechetyczny. Msze święte odbywają się w niedziele o godz. 12.45. Po lewej stronie Jezioro Orle. Znak obok drogi kieruje nas do miejsca pamięci narodowej, 300 m w prawo mogiła trzech żołnierzy polskich z września 1939 r. Dalej droga wiedzie wałem morenowym.

28,5 km Straż Graniczna i 300 m dalej na przekopie między jeziorami Staw Gorczycki i Orla Śluza Gorczyca. Za śluzą po lewej mamy rozległy widok na Staw Gorczycki.

30,0 km Skrzyżowanie Strzelcowiznę (7 km) i wieś Gorczycę (150 m). Nazwa wsi Gorczyca pochodzi od  osadnika z Mazowsza, który tutaj w XVII wieku prowadził rudnię żelaza, wtedy też spiętrzono Staw Gorczycki.

30,2 km Skrzyżowanie-z dotychczasowej prostej skręcamy na asfaltówkę na Mołowiste i po ok. 150 m zanurzamy się ponownie w las.

32,3 km Dojeżdżamy do wsi Mołowiste. Z drogi mamy ładny widok na jezioro Serwy, najczystsze na pojezierzu augustowskim.

36,0 km Ponownie las, tym razem w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

39,1 km Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań wsi Tobołowo, leżącego nad jeziorem o tej samej nazwie.

40,7 km Przy drogowskazie na Czerwony Krzyż skręcamy z asfaltówki na leśną drogę w prawo. Po dwunastu metrach mijamy parking. Jedziemy prosto. Po przejechaniu dwóch kilometrów docieramy do granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Napotkamy linię kolei Wąskotorowej biegnącej od Płociczna po Wysoki Most.

44,4 km Po lewej Rezerwat Suche Bagno.

45,7 km Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń, droga w lewo doprowadzi nas do Czerwonego Krzyża i dalej południwym brzegiem Wigier np. do wsi Zakąty, Krusznik i Bryzgiel oraz dalej leżące Płociczno i Gawrych Rudę. My jedziemy na wprost i na skrzyżowaniu znajdujemy słup informujemy o kierunkach tras rowerowych. Z tego miejsca możemy zmodyfikować swoją trasę o propozycje jakie daje sieć parkowych tras pieszych i rowerowych. Wybierając kierunek na północny zachód dojechalibyśmy do wzgórka nad Wigrami, znakomitego miejsca widokowego gdzie też stoi duży krzyż. My jedziemy przy lesie na wschód.

45,8 km Na skraju polany pod lasem kierunkowskaz na Mikołajewo – podążamy z jego wskazaniem. Po przyjechaniu dwóch kilometrów dojeżdżamy do parkingu – miejsca na odpoczynek.

50,4 km Przed tartakiem skręcamy w lewo na Rosochaty Róg.

50,7 km Słup z kierunkiem na Wigry-zakręcamy w prawo. Jedziemy dalej pośród pól. Stąd z różnych miejsc trasy na Rosochatym Rogu mamy wspaniałe widoki na jezioro Wigry.

54,9 km Przystanek PKS Czerwony Folwark. Dalej jedziemy szosą.

55,9 km W Czerwonym Folwarku przecinamy rzekę Czarną Hańczę.

56,2 km Kierunkowskaz na Wigry skręcamy i po 900 m mijamy cmentarz.

58,1 km W Magdalenowie zjeżdżamy w prawo na polną drogę, na jej rozwidleniu skręcamy w lewo i docieramy do drogi Sejny-Suwałki.

59,3 km Po 200 metrach jazdy szosą, przy tablicy PTTK Wigry skręcamy w lewo.

60,1 km Dojeżdżamy do bramy bazy PTTK. Z pomostów przystani roztacza się ładny widok na zatokę Wigier zwaną Zadworzem lub Zatokę Północna. W 1700 roku nad ta zatoką kameduli założyli folwark. Dał on początek Staremu Falworkowi, gdzie kończy się nasza trasa.

 

Komentarze

Komentarze

By | 2017-03-23T09:01:38+00:00 Styczeń 5, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments