Rowerowe Podlasie

Home/Rowerowe Podlasie

Sierpień 2017

ZNAD SZELMENTU NAD CZARNĄ HAŃCZĘ

By | 2017-08-04T11:59:16+00:00 Sierpień 4, 2017|Rowerowe Podlasie|

PRUDZISZKI - PRZEJMA WIELKA - GULBIENISZKI - WODZIŁKI - JEZIORO HAŃCZA - DZIERWANY - SMOLNIKI Długość: 38 km Wycieczka bardzo atrakcyjna krajobrazowo i poznawczo. Prowadzi wzdłuż rynny jeziora Szelment Wielki, wśród morenowych wysoczyzn na górę Cisową i dalej niecką pradoliny Szeszupy nad jezioro Hańczę. Mijamy ładne partie leśne, dobre miejsca kąpielowe i świetne punkty widokowe. [...]

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

By | 2017-08-04T11:52:15+00:00 Sierpień 3, 2017|Rowerowe Podlasie|

PRUDZISZKI - WOŁOWNIA - SIDORY - SMOLNIKI - ŁUGIELE - DZIADÓWEK - MIERKINIE – TURTUL Długość: 41 km Wycieczka cenna krajoznawczo, posiadająca duże walory krajobrazowe. Poznajemy polodowcowe wysoczyzny - z morenowymi wysoczyznami i zastoiskowymi obniżeniami - ciągnące się od brzegów Szelmentu Wielkiego po południową krawędź doliny Szeszupy, gdzie wkraczamy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego i [...]

Lipiec 2017

DOLINA SZESZUPY

By | 2017-08-04T11:38:40+00:00 Lipiec 5, 2017|Rowerowe Podlasie|

SZWAJCARIA - KRZEMIENIUCHA - JELENIEWO - GÓRA ZAMKOWA - UDZIEJEK DOLNY - SMOLNIKI - RUTKA-TARTAK Długość 35,5 km Wycieczka atrakcyjna zarówno pod względem pejzażowym, jak i krajoznawczym. Pozwala zapoznać się z bogatą rzeźbą polodowcową północnej Suwalszczyzny. W większej części trasa prowadzi przez Suwalski Park Krajobrazowy i jego otulinę - przez morenowe wzgórza, śródpolne wysoczyzny, łąkowe [...]

SZLAKIEM PIĘCIU REZERWATÓW

By | 2017-08-04T11:40:35+00:00 Lipiec 4, 2017|Rowerowe Podlasie|

GAWRYCH RUDA - ZATOKA SŁUPIAŃSKA - JEZIORO BIAŁE - MAŁE SUCHARKI - CZARNA HAŃCZA - KRZYWE Długość 22 km Niezmiernie wartościowa wycieczka krajoznawcza biegnąca granicami pięciu rezerwatów florystyczno-faunistycznych, usytuowanych w środkowej części Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to trasa dydaktyczna, nieoznakowana, którą możemy poznać tylko z przewodnikiem WPN. Na szlaku dolina jezior gawarzeckich, malownicza Zatoka Słupiańska [...]

Czerwiec 2017

PRZEZ PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ

By | 2017-05-31T17:43:54+00:00 Czerwiec 8, 2017|Rowerowe Podlasie|

BRYZGIEL - DANOWSKIE - TOBOŁOWO - STUDZIANY LAS - WYSOKI MOST - MIKOŁAJEWO - MAGDALENOWO - STARY FOLWARK Długość: 36 km Interesująca wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza. Prowadzi przez sandrową równinę północnej części Puszczy Augustowskiej. Na trasie ładne fragmenty doliny Czarnej Hańczy oraz morenowe sfałdowania polodowcowej wysoczyzny okolic Mikołajewa i Rosochatego Rogu nad jeziorem Wigry. Wycieczka całodzienna, w [...]

DOLINĄ CZARNEJ HAŃCZY I WIATROŁUŻY

By | 2017-05-31T17:32:33+00:00 Czerwiec 7, 2017|Rowerowe Podlasie|

MAŁA HUTA - KRZYWE - SOBOLEWO - STARY FOLWARK - LESZCZEWO - JEZIORO GAŁĘZISTE - LIPNIAK Długość: 31,3 km Jedna z najciekawszych wycieczek krajoznawczych, ukazujących młodoglacjalną, rzeźbę leśnych obszarów Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Na trasie jeziora huciańskie, doliny rzek Kamionki, Czarnej Hańczy, Wiatrołuży i Maniówki, morenowe wzniesienia, wysoczyzny polodowcowe; sielankowych zakątków leśnych, dobrych [...]

Maj 2017

NAD JEZIOREM WIGRY

By | 2017-05-31T17:21:30+00:00 Maj 10, 2017|Rowerowe Podlasie|

PŁOCICZNO - BRYZGIEL - KRUSZNIK - MIKOŁAJEWO - CZERWONY FOLWARK - WIGRY - STARY FOLWARK - KRZYWE Długość: 37,5 km Niezmiernie atrakcyjny krajoznawczo i widokowo szlak turystyczny. Przebiega przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego, wzdłuż południowych oraz wschodnich brzegów Wigier - największego i najpiękniejszego jeziora Suwalszczyzny - przez sandrowe tereny polne i leśne, nad kilkoma ładnymi [...]

WOKÓŁ JEZIOR HUCIAŃSKICH

By | 2017-05-03T19:48:33+00:00 Maj 3, 2017|Rowerowe Podlasie|

SUWAŁKI - MAŁA HUTA - LESZCZEWO - KRZYWE - SUWAŁKI Interesująca wycieczka zarówno pod względem krajobrazowym, jak i poznawczym. Ukazuje różnorodność polodowcowej rzeźby okolic Suwałk: morenowe wzniesienia, nieckę jezior huciańskich, fragmenty doliny rzeki Kamionki, dystroficzne jeziorka leśne, północne krańce Puszczy Augustowskiej. Trasa prowadzi przez obszar Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Krzywe - w okolicy malownicze jez. Krzywe [...]

Kwiecień 2017

SŁUPIE – SOBOLEWO – GAWRYCH RUDA – SŁUPIE

By | 2017-05-03T18:56:48+00:00 Kwiecień 20, 2017|Rowerowe Podlasie|

Długość 17,7 km Trasa przebiega na terenie Obwodów Ochronnych Słupie, Gawarzec i Leszczewek. Miejsce na postój samochodu: Słupie, przy rondzie ze stojącymi pośrodku drewnianymi słupami. Słupie, rondo Stojące tutaj słupy to instalacja przestrzenna autorstwa Małgorzaty Niedzielko, wykonana podczas pleneru “Pierścień sztuki” w 1996 roku. Kiedyś okolicę tę zajmowała spora wieś, która w 1903 roku została [...]

ROWEREM WOKÓŁ WIGIER-SZLAK IM. ANTONIEGO PATLI

By | 2017-04-20T11:49:22+00:00 Kwiecień 12, 2017|Rowerowe Podlasie|

Stary Folwark - Leszczewek - Cimochowizna - Kładka - Słupie - Gawrych Ruda - Binduga - Powały - Bartny Dół - Bryzgiel - Krusznik - Zakąty - Czerwony Krzyż - Piaski - Mikołajewo - Rosochaty Róg - Czerwony Folwark - Wigry - Magdalenowo - Tartak - Stary Folwark Długość 47 km   UWAGI Na odcinku [...]