Rowerowe Podlasie

Home/Rowerowe Podlasie

Październik 2017

SZLAKIEM LITEWSKIM

By | 2017-10-09T08:49:00+00:00 Październik 9, 2017|Rowerowe Podlasie|

SEJNY - KLEJWY - SMOLANY - PUŃSK - ZABORYSZKI - FORNETKA - BECEJŁY - WOŁOWNIA Długość: 52,5 km Trasa doskonale nadająca się do turystyki rowerowej. Ma wiele walorów krajobrazowych i jest cenna poznawczo. Daje możliwości poznania pogranicza zamieszkałego w dużym stopniu przez Litwinów; przyjrzenia się ziemi sejneńskiej - o sfałdowanej rzeźbie, z ładnymi partiami lasów, [...]

GÓRY SUDAWSKIE

By | 2017-10-09T08:29:48+00:00 Październik 9, 2017|Rowerowe Podlasie|

WIŻAJNY - MARIANKA - MAKOWSZCZYZNA - MASZUTKINIE - SUDAWSKIE - WIŻAJNY Długość 17,5 KM Cenna poznawczo i krajobrazowo wycieczka okrężna po ziemi wiżajnskiej, która stanowi najbardziej na północ wysunięty zakątek Suwalszczyzny. Jego konfiguracja jest przy tym najbardziej wyniesiona nad poziom morza na całej Suwalszczyźnie. Toteż we fragmentach tereny te - jak okolice Góry Rowelskiej, doliny [...]

Wrzesień 2017

PRZEZ WIŻAŃSKIE WZGÓRZA I DOLINY

By | 2017-09-22T10:28:24+00:00 Wrzesień 6, 2017|Rowerowe Podlasie|

WIŻAJNY - BOLCIE - MAUDA - OKLINY - SOLINY - ROGOŻAJNY MAŁE - WIŻAJNY Długość: 22,5 km Wycieczka ta pozwala poznać obrzeża Pojezierza Zachodnio-suwalskiego, przez które od XV w. aż do 1945 r. przebiegała granica pomiędzy dawną Polską a Prusami Wschodnimi. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona, bogata w pofałdowane wysoczyzny polodowcowe z morenowymi wzniesieniami, [...]

DOLINAMI TRZECH RZEK

By | 2017-09-22T10:18:22+00:00 Wrzesień 5, 2017|Rowerowe Podlasie|

PRUDZISZKI - PODWYSOKIE JELENIEWSKIE - WODZIŁKI - DZIERWANY - KŁAJPEDA - POBŁĘDZIE - STAŃCZYKI Długość: 54 km Wycieczka całodzienna, atrakcyjna krajobrazowo i poznawczo. Biegnie dolinami Czarnej Hańczy i Szeszupy, a pod koniec trasy doliną Błędzianki. Przebiega zatem przez otulinę i Suwalski Park Krajobrazowy. Po drodze bogata konfiguracja terenu - wysoczyzny i morenowe wzniesienia, polodowcowe kotliny, [...]

Sierpień 2017

ZNAD SZELMENTU NAD CZARNĄ HAŃCZĘ

By | 2017-08-04T11:59:16+00:00 Sierpień 4, 2017|Rowerowe Podlasie|

PRUDZISZKI - PRZEJMA WIELKA - GULBIENISZKI - WODZIŁKI - JEZIORO HAŃCZA - DZIERWANY - SMOLNIKI Długość: 38 km Wycieczka bardzo atrakcyjna krajobrazowo i poznawczo. Prowadzi wzdłuż rynny jeziora Szelment Wielki, wśród morenowych wysoczyzn na górę Cisową i dalej niecką pradoliny Szeszupy nad jezioro Hańczę. Mijamy ładne partie leśne, dobre miejsca kąpielowe i świetne punkty widokowe. [...]

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

By | 2017-08-04T11:52:15+00:00 Sierpień 3, 2017|Rowerowe Podlasie|

PRUDZISZKI - WOŁOWNIA - SIDORY - SMOLNIKI - ŁUGIELE - DZIADÓWEK - MIERKINIE – TURTUL Długość: 41 km Wycieczka cenna krajoznawczo, posiadająca duże walory krajobrazowe. Poznajemy polodowcowe wysoczyzny - z morenowymi wysoczyznami i zastoiskowymi obniżeniami - ciągnące się od brzegów Szelmentu Wielkiego po południową krawędź doliny Szeszupy, gdzie wkraczamy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego i [...]

Lipiec 2017

DOLINA SZESZUPY

By | 2017-08-04T11:38:40+00:00 Lipiec 5, 2017|Rowerowe Podlasie|

SZWAJCARIA - KRZEMIENIUCHA - JELENIEWO - GÓRA ZAMKOWA - UDZIEJEK DOLNY - SMOLNIKI - RUTKA-TARTAK Długość 35,5 km Wycieczka atrakcyjna zarówno pod względem pejzażowym, jak i krajoznawczym. Pozwala zapoznać się z bogatą rzeźbą polodowcową północnej Suwalszczyzny. W większej części trasa prowadzi przez Suwalski Park Krajobrazowy i jego otulinę - przez morenowe wzgórza, śródpolne wysoczyzny, łąkowe [...]

SZLAKIEM PIĘCIU REZERWATÓW

By | 2017-08-04T11:40:35+00:00 Lipiec 4, 2017|Rowerowe Podlasie|

GAWRYCH RUDA - ZATOKA SŁUPIAŃSKA - JEZIORO BIAŁE - MAŁE SUCHARKI - CZARNA HAŃCZA - KRZYWE Długość 22 km Niezmiernie wartościowa wycieczka krajoznawcza biegnąca granicami pięciu rezerwatów florystyczno-faunistycznych, usytuowanych w środkowej części Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to trasa dydaktyczna, nieoznakowana, którą możemy poznać tylko z przewodnikiem WPN. Na szlaku dolina jezior gawarzeckich, malownicza Zatoka Słupiańska [...]

Czerwiec 2017

PRZEZ PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ

By | 2017-05-31T17:43:54+00:00 Czerwiec 8, 2017|Rowerowe Podlasie|

BRYZGIEL - DANOWSKIE - TOBOŁOWO - STUDZIANY LAS - WYSOKI MOST - MIKOŁAJEWO - MAGDALENOWO - STARY FOLWARK Długość: 36 km Interesująca wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza. Prowadzi przez sandrową równinę północnej części Puszczy Augustowskiej. Na trasie ładne fragmenty doliny Czarnej Hańczy oraz morenowe sfałdowania polodowcowej wysoczyzny okolic Mikołajewa i Rosochatego Rogu nad jeziorem Wigry. Wycieczka całodzienna, w [...]

DOLINĄ CZARNEJ HAŃCZY I WIATROŁUŻY

By | 2017-05-31T17:32:33+00:00 Czerwiec 7, 2017|Rowerowe Podlasie|

MAŁA HUTA - KRZYWE - SOBOLEWO - STARY FOLWARK - LESZCZEWO - JEZIORO GAŁĘZISTE - LIPNIAK Długość: 31,3 km Jedna z najciekawszych wycieczek krajoznawczych, ukazujących młodoglacjalną, rzeźbę leśnych obszarów Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Na trasie jeziora huciańskie, doliny rzek Kamionki, Czarnej Hańczy, Wiatrołuży i Maniówki, morenowe wzniesienia, wysoczyzny polodowcowe; sielankowych zakątków leśnych, dobrych [...]