NAD ZALEW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Home/Rowerowe Podlasie, Uncategorized/NAD ZALEW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

NAD ZALEW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Długość: 48,5 km

Białystok-Wasilków-Sochonie-Czarna Wieś Kościelna-Czarna Białostocka-Ożynnik-Studzianki-Wasilków-Białystok

Trasa turystyczna prowadząca do miejscowości Czarna Białostocka przez Puszczę Knyszyńska po części wiedzie żółtym i zielonym  szlakiem turystycznym pieszym. Po drodze wiele ciekawych leśnych oraz wypoczynek nad zalewem Czapielówka. Jedziemy głównie drogami gruntowymi. Dystans, jaki trzeba pokonać, wymaga nieco kondycji.

0,0 km Miasteczko Wasilków (najciekawsze zabytki Wasilkowa to kościół wybudowany w l. 1880-1883 i cerkiew na rynku z 1853 r. Tuż przy granicy miasteczka, w Świętej Wodzie, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W 1997 r. obok sanktuarium wzniesiona została góra krzyży przynoszonych przez pielgrzymów jako wyraz nadziei na spełnienie modlitwy lub w dowód wdzięczności za okazane łaski. Przed II wojną światową w Wasilkowie mieszkało ok. tysiąca osób pochodzenia żydowskiego, przybyłych tu z Choroszczy w XVII w. Dziś przy ul. Słowackiego, blisko drogi do wsi Dąbrówki, można zobaczyć pozostałości żydowskiego cmentarza, powstałego w XIX w. i lapidarium w Wasilkowie. W XVIII w. na dzisiejszych przedmieściach Wasilkowa kwitł przemysł. Działały młyny, tartak, prawdopodobnie wiatrak, istniały stawy, folusz (urządzenie do spilśniania sukna). W 1765 r. jeden młyn należał do Joachima Kozłowskiego, drugi do Filipa Woroszyły. Wiele lat później (1781 r.) dzierżawili je Joachim Kozłowski, Mateusz Sochoń Rybakowicz i Jakub Woroszyło. Wydaje się, że od imion i nazwisk tych ludzi pochodzą nazwy przedmieść Wasilkowa: Jakimy (od imienia Joachim), Sochonie i Woroszyły) od strony Białegostoku. Tuż przy wjeździe skręcamy w lewo, w asfaltową ul. Jurowiecką. Uwaga: do miejsca startu można dojechać samochodem, autobusem lub ścieżką przy torach z ul. Białostoczek w Białymstoku.

1,4 km Dojeżdżamy do stacji kolejowej Wasilków i przejeżdżamy przez tory.

1,6 km Po 200 metrach od przejazdu przez tory skręcamy w prawo, w drogę asfaltową prowadzącą do wsi Sochonie.

3,8 km Koniec asfaltu na skraju wsi Sochonie. Jedziemy dalej prosto drogą żwirową na północ. Okrąża ona las, skręcając najpierw w prawo, a później w lewo.

4,4 km Przecinamy obwodnicę Wasilkowa.

4,8 km Po zjeździe z górki dojeżdżamy do skrzyżowania żwirowych dróg. Skręcamy w prawo, w kierunku wsi Woroszyły.

5,4 km Przejeżdżamy przez mostek na rzece Czarna w Woroszyłach. Po prawej stronie znajdują się zabudowania starego młyna

6,4 km Wieś Wólka Poduchowa. Wjeżdżamy na drogę asfaltową.

7,2 km Skrzyżowanie dróg w Wólce Przedmieście. W prawo odchodzi droga gruntowna, która prowadzi zielony szlak turystyczny pieszy, a w lewo asfaltowa droga prowadząca do Szosy Augustowskiej. Skręcamy w prawo, którą prowadzi zielony szlak. Wjeżdżamy do Puszczy Knyszyńskiej.

10,0 km Polna przy torach. Dojeżdżamy do leśnej stacji kolejowej Czarny Blok. Dalej jedziemy szlakiem pieszym prowadzącym lasem, równolegle do linii kolejowej.

12,1 km Mijamy skrzyżowanie dróg i jedziemy dalej prosto szeroką drogą żwirową (w lewo do Ratowiec, w prawo za torami-Złota Wieś). Wyjeżdżamy na polanę pośród lasów.

12,8 km Rozgałęzienie dróg żwirowych. W prawo odchodzi zielony szlak. Jedziemy prosto i wjeżdżamy do lasu.

13,8 km Skraj lasu. Droga zaczyna skręcać lekko w prawo, pośród pól uprawnych.

15,7 km Początek Czarnej Wsi Kościelnej, miejscowości znanej z tradycji rękodzielnictwa. Rozpoczyna się odcinek drogi brukowej.

16,3 km Skrzyżowanie z ulicą Piękną-główną drogą asfaltową w Czarnej Wsi Kościelnej. W pobliżu znajduje się sklep. Skręcamy w prawo. Na ulicy Pięknej-dwie pracownie garncarskie.

17,3 km Mijamy wpisany do rejestru zabytków neogotycki kościół w Czarnej Wsi Kościelnej, zbudowany w latach 1913-1921.

18,0 km Docieramy na skraj Czarnej Wsi Kościelnej. Mijamy pracownię garncarską i warsztat kowalski. Zanów wjeżdżamy na skraj lasu. Skrzyżowanie z drogą asfaltową prowadzącą do Podlaskiego Parku Przemysłowego (ul. Fabryczna). Skręcamy w prawo.

19,4 km Przejeżdżamy obok Zalewu Czapielówka w Czarnej Białostockiej, który znajduje się za drzewami po lewej stronie szosy. Można się tu zatrzymać na dłuższy odpoczynek. Nad zalewem znajdują się plaża, wiaty, miejsce ogniskowe, molo.

20,9 km Jadąc ul. Fabryczną mijamy dyskont „Biedronka” w którym można uzupełnić zapasy. Skręcając w lewo w ul. Torową-Punk Informacji Turystycznej.

21,6 km Przyjeżdżamy przez Czarną Białostocką (W połowie XVIII w. Trakt Pocztowy Grodzieński został poprowadzony przez: Białystok, Wasilków i Sokółkę, a w 1782 r. na jego szlaku utworzono stację pocztową Buksztel. Osada ta dziś jest częścią Czarnej Białostockiej. Prawdziwy rozwój miejscowości rozpoczął się w 1862 r. wraz z uruchomieniem linii kolejowej Warszawa – Petersburg. Przystanek Czarna Wieś-Stacja, stał się ważnym punktem przeładunkowym drewna pozyskiwanego z Puszczy Knyszyńskiej. Powstały tu tartaki, terpentyniarnie i smolarnie. W 1962 r. Czarna Wieś otrzymała prawa miejskie i zmieniła nazwę na Czarna Białostocka). Tuż przy ul. Towarowej, na górce po lewej stronie, znajduje się sklep w którym można uzupełnić zapasy.

21,8 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy znów do Puszczy Knyszyńskiej.

22,7 km Skrzyżowanie z szosą Białystok-Sokółka. Przecinamy drogę i wjeżdżamy prosto na szeroki żwirowy trakt, zwany potocznie Szybkim Szutrem, który zaczyna się obok zajazdu.

24,2 km Mijamy tory kolejki wąskotorowej i skręcamy w prawo-w leśna drogę, na której trafimy na żółte znaki pieszego ruchu turystycznego. Kierując się nimi dojedziemy do wsi Ożynnik.

26,7 km Mijamy gajówkę Czumażówka, a 300 m przejeżdżamy przez mostek na odnodze rzeki Bartoszycha. Można tu zobaczyć teren podmokły tworzący, zwłaszcza wiosną, malownicze rozlewisko. Dalej droga zaczyna zakręcać i biec pod górę (przejeżdżamy obok tzw. Gór Czumałowskich, ukrytych w lesie po prawej stronie).

28,7 km Wieś Ożynnik. Żółty szlak pieszy skręca w lewo, a my jedziemy prosto przez tą niewielką osadę.

30,7 km Początek podjazdu na dużą górkę. Szczyt podjazdu i koniec Puszczy Knyszyńskiej. Teraz czeka nas zjazd do Studzienek ul. Podleśną.

31,6 km Dojeżdżamy do drogi asfaltowej we wsi Studzianki (ul. Wasilkowska). Skręcamy w lewo. Po wyjeździe ze Studzienek wjeżdżamy na kolejne wzniesienie, z którego rozciąga się widok na dolinę rzeki Supraśl. Wieś Zapiecki, gdzie kończy się asfaltowa droga. Dalej jedziemy szeroka żwirówką.

35,5 km Mijamy leśniczówkę Jałówka. Widać stąd Supraśl, cerkiew i monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich w Polsce. Znów wjeżdżamy do Puszczy.

35,8 km Skrzyżowanie szerokich dróg leśnych. Skręcamy w prawo, w drogę prowadzącą do Podsupraśla.

37,2 km Podupraśl. Wyjeżdżamy na asfaltową szosę Białystok-Krynki, w pobliżu Nadleśnictwa Supraśl. Skręcamy w prawo i ciągiem pieszo-rowerowym dojeżdżamy do Supraśla. Przejeżdżamy most na rzece Supraśl i już jadąc ulicą, wkrótce mijamy prawosławny monaster, nad którym góruje cerkiew obronna.

38,6 km Skrzyżowanie z ul. Białostocką. Skręcamy w prawo.

39,7 km Granica Supraśla i początek ścieżki rowerowej do Białegostoku.

41,8 km Po zjeździe z górki  mijamy stawy znajdujące się w Krasnem. Rozpoczynamy długi podjazd pod górę.

42,7 km Parking dla rowerzystów na szczycie podjazdu.

43,8 km Po zjeździe z góry wjeżdżamy do Ogrodniczek. Musimy teraz wjechać na ulicę, w miejscowości nie wytyczono ścieżki rowerowej.

44,5 km Za Ogrodniczkami wznów wjeżdżamy na ścieżkę rowerową.

48,5 km Granica Białegostoku. Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową z kostki brukowej, prowadzącą wzdłuż ulicy Raginisa.

Komentarze

Komentarze

By | 2016-11-29T12:02:35+00:00 Maj 28, 2016|Rowerowe Podlasie, Uncategorized|0 Comments