ATECH ATD 25-T-EL

ATECH ATD 25-T-EL

109.00  80.00 

Licznik rowerowy z 25 funkcjami  rowerowymi oraz z funkcjami wysokościowymi na podstawie pomiaru ciśnienia atmosferycznego

Ekran elektroluminescencyjny

Bezprzewodowy

Product Description

 • Prędkość bieżąca SPD
 • Dystans bieżący (DST)
 • Przebieg całkowity (ODO)
 • Prędkość średnia (AVS)
 • Prędkość maksymalna (MXS)
 • Czas jazdy (TM)
 • Zegar cyfrowy
 • Wybór formatu zegara 12/24h
 • Program serwis
 • Skanowanie parametrów
 • Komparator prędkości (+/-)
 • Trend prędkości
 • Temperatura
 • Wybór skali temperatury (C/F)
 • Pamięć max/min temperatury
 • Wysokość aktualna
 • Całkowite przewyższenie
 • Pamięć max/min wysokości
 • Bieżące nachylenie %
 • Średnie nachylenie zjazdów/podjazdów (A -/+ %)
 • Maksymalne nachylenie zjazdów/podjazdów (M-/+   %)
 • Licznik kalorii (CAL)
 • Licznik spalania tłuszczu (F)
 • Wskaźnik rozładowania baterii
 • Wymiary zewnętrzne: 40x50x15 mm
 • Ekran: 28×30 mm
 • Dwuliniowy wyświetlacz, górne cyfry 15 mm, dolne cyfry 10 mm

Komentarze

Komentarze