PRZEZ PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ

Home/Rowerowe Podlasie/PRZEZ PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ

PRZEZ PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ

BRYZGIEL – DANOWSKIE – TOBOŁOWO – STUDZIANY LAS – WYSOKI MOST – MIKOŁAJEWO – MAGDALENOWO – STARY FOLWARK

Długość: 36 km

Interesująca wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza. Prowadzi przez sandrową równinę północnej części Puszczy Augustowskiej. Na trasie ładne fragmenty doliny Czarnej Hańczy oraz morenowe sfałdowania polodowcowej wysoczyzny okolic Mikołajewa i Rosochatego Rogu nad jeziorem Wigry.
Wycieczka całodzienna, w miarę uciążliwa. W większej części biegnie ona wyznakowanymi szlakami turystycznymi. I tak od Monkiń do wsi Danowskie prowadzić nas będą znaki czerwone; od Tobołowa do Sernetek – żółty; od Sernatek do Wysokiego Mostu – czerwone; od Wysokiego mostu do kolonii Węgzał – niebieskie ; od Czerwonego Folwarku do Starego Folwarku – zielone.

Augustowska Puszcza – największy zwarty kompleks leśny w Polsce o pow. 140 tys. ha, stanowiący fragment dawnych puszcz jaćwieskich, położony na sandrowej Równinie Augustowskiej. Lasy rosną na piaszczystych terenach, w pn. części także na falistym terenie morenowym, miejscami na torfowiskach. W drzewostanie dominuje sosna, której towarzyszy świerk, zwł. w pn. partiach oraz liczny gatunki liściaste. Na bagnach gł. olsze, jesiony, brzozy, miejscami świerk. Wiele fragmentów puszczy zachowało jeszcze pierwotny charakter, częściowo chroniony w rezerwatach przyrody. Ostoja zwierzyny m.in. łosi, jeleni, bobrów, dzików, saren, wilków, rysi oraz ptactwa m.in. głuszców, cietrzewi, ptaków drapieżnych z orlikami, żurawi, łabędzi, czarnych bocianów. Puszcza jest także dużym gospodarstwem leśnym, dostarczającym drewna na rynki krajowe i zagraniczne.

 

Komentarze

Komentarze

By | 2017-05-31T17:43:54+00:00 Czerwiec 8, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments