SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Home/Rowerowe Podlasie/SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

PRUDZISZKI – WOŁOWNIA – SIDORY – SMOLNIKI – ŁUGIELE – DZIADÓWEK – MIERKINIE – TURTUL

Długość: 41 km

Wycieczka cenna krajoznawczo, posiadająca duże walory krajobrazowe. Poznajemy polodowcowe wysoczyzny – z morenowymi wysoczyznami i zastoiskowymi obniżeniami – ciągnące się od brzegów Szelmentu Wielkiego po południową krawędź doliny Szeszupy, gdzie wkraczamy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w okolicach dających początek Czarnej Hańczy.
Trasa całodzienna. Prowadzi początkowo szlakiem niebieskim, a następne od Leszczewa po Kłajpedę szlakiem żółtym.

Prudziszki – w pobliżu drogi do wsi Suchodoły – cmentarzysko jaćwieskie. Na pn.-zach. od wsi malowniczy krajobraz wzgórz i wąwozów.

Turtul – młyn wodny z XVII w. na Czarnej Hańczy. Powyżej młyna malowniczy odcinek, w którym rzeka płynie głębokim jarem.

Bachanowo – na południe od wsi rezerwat przyrody „Głazowisko Bachanowo”; wisząca dolinka 20 m nad poziom doliny Czarnej Hańczy; przełomowa dolina Czarnej Hańczy od Bachanowa do Turtula z rozdzielającym ją najlepiej zachowanym w kraju ozem.

Szurpiły – wieś założona w 1685 r. na miejscu osady drwali. Przy drodze do Targowiska dwa głazy narzutowe o obw. 8 i 9 m. Na pn. od wsi, koło Targowiska kompleks jezior szurpilskich. Pomiędzy jez. wzgórza – G. Zamkowa, G. Cmentarna, G. Kościelna, osiągające 226 m n.p.m. z grodziskiem z VI-IX n.e. Prawdopodobnie miejsce d. centrum plemiennego Jaćwingów.

 

Komentarze

Komentarze

By | 2017-08-04T11:52:15+00:00 Sierpień 3, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments