DOLINA SZESZUPY

Home/Rowerowe Podlasie/DOLINA SZESZUPY

DOLINA SZESZUPY

SZWAJCARIA – KRZEMIENIUCHA – JELENIEWO – GÓRA ZAMKOWA – UDZIEJEK DOLNY – SMOLNIKI – RUTKA-TARTAK

Długość 35,5 km

Wycieczka atrakcyjna zarówno pod względem pejzażowym, jak i krajoznawczym. Pozwala zapoznać się z bogatą rzeźbą polodowcową północnej Suwalszczyzny. W większej części trasa prowadzi przez Suwalski Park Krajobrazowy i jego otulinę – przez morenowe wzgórza, śródpolne wysoczyzny, łąkowe doliny, brzegami malowniczych jezior, rzeczułek, przez dorodne lasy. Na szlaku wyjątkowo wiele miejsc widokowych, wypoczynku i kąpieli.

Opis trasy – która cały czas biegnie za znakami szlaku zielonego – rozpoczynamy od wsi Szwajcaria, położonej przy szosie do Szypliszk, 4,5 km od osiedla Północ w Suwałkach.

Jeleniewo miasto w latach 1780-1800; obecnie wieś gminna przy granicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zabytkowy kościół drewniany z 1878 roku. W okolicy dużo kwater agroturystycznych.

Smolniki – najlepszy punkt wyjściowy dla wycieczek pieszych po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Na cmentarzu drewniana kapliczka z XVIII w. Na pd. od wsi grupa malowniczych jezior: Jaczno, Kameduł, Kojle, Perty. Wspaniałe punkty widokowe; jeden z oryginalniejszych zakątków w Polsce. W okolicy Smolnik notowane są największe w kraju wahania magnetyzmu ziemskiego powodujące nieużyteczność kompasów.

Góra Krzemieniucha-(289 m n.p.m.) Góra ta stanowi morenę czołową w kształcie garbu o dwu wierzchołkach. Na jednym znajduje się wieża triangulacyjna, na drugiej murowana kapliczka, spod której roztacza się rozległa panorama na dolinę Czarnej Hańczy i jezioro Okmin (na zachód) oraz Suwałki od południa. Na wprost Krzemieniuchy, za wsią Czerwone Bagno, wznosi się góra Krzemianucha, na której znajduje się Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze z widocznym niemal na całej Suwalszczyźnie masztem radiowo-telewizyjnym.

Góra Zamkowa – oddalona dwa kilometry na północ od wsi Szurpiły, uchodzi za jeden z najładniejszych zakątków Suwalszczyzny. Stanowi atrakcyjny punkt widokowy na południowo-zachodnie zakątki Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W jej bezpośrednim otoczeniu znajdują się cztery malownicze jeziora: Szurpiły, Tchliczysko, Jeglówek i Jeglóweczek. Od strony wschodniej, tuż za przełęczą, wznosi się góra Kościelna i Góra Cmentarna. Badania archeologiczne potwierdziły bogatą przeszłość historyczną Góry Zamkowej, która bez wątpienia była centrum jednego, a może kilku plemion jaćwieskich. Gród miał charakter warowni obronnej. Po upadku Jaćwingów mieli tu swój zamek obronny Litwini. Krzyżacy kilkakrotnie próbowali zdobyć zamczysko. W końcu załogę zmogli głodem, a warownię zburzyli.

Komentarze

Komentarze

By | 2017-08-04T11:38:40+00:00 Lipiec 5, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments