TRASA RZEKI NIEDŹWIEDZICA

Home/Rowerowe Podlasie/TRASA RZEKI NIEDŹWIEDZICA

TRASA RZEKI NIEDŹWIEDZICA

Długość: 33,2 km

0,0 km Początek przy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od cmentarza kierujemy się żwirową drogą na wschód.

1,9 km Zabudowa wsi Kurianka.

3,6 km Wzgórek widokowy po prawej.

4,2 km Skrzyżowanie dróg, gdzie szlak zielony odchodzi w lewo. Jesteśmy na skraju wsi Kurianka. Między Kurianką a rzeką Biebrzą znajdują się rozległe przestrzenie łąk i pastwisk, powstałe na zmeliorowanych  bagnach. Zmeliorowane bagna ciągną się w górę Biebrzy, aż do rzeki Niedźwiedzicy. Na obszarach zmeliorowanych znajdują się niewielkie wysepki gruntów mineralnych, zwanych  grądzikami. Zaznajomienie się z różnicą szaty roślinnej bagien, zmeliorowanych  bagien i grądzików, wymaga, niestety, wędrówki pieszej.

4,9 km Przejeżdżamy przez drogę asfaltową i po 800 m zakręcamy w prawo,  i następnie łukiem w lewo. Jaczniki osiągamy po przejechaniu 1,5 km. Przejeżdżamy przez długą, częściowo o zabudowie kolonijnej, częściowo w typie ulicówki, wieś Jaczniki.

7,5 km Z lewej, z ukosa dochodzi dochodzi brukówka. 100 m dalej odchodzi droga w lewo. Po 1300 m odchodzi kolejna droga w lewo. Jeszcze 2 km  i opuszczamy wieś Jaczniki.

10,0 km Zakręt w lewo, następnie w lewo żwirowania, nad nią punkt widokowy.

12,8 km W oddali widać kościół. Wjeżdżamy do Rygałówki.

13,0 km Zakręcamy w prawo na brukówkę, z Rygałówki żwirówką jedziemy na południe.

16,9 km Zakręt w lewo i dalej przystanek PKS-u. 400 m za wsią Ponarlicą, osiągamy most nad Biebrzą. Kilkadziesiąt metrów na wschód od Biebrzy wpada rzeka Nurka. Wieś Koniuszki jest pierwszą biebrzańską wsią, położoną, na wysokim, lewym brzegu Biebrzy. Stąd możliwe jest rozpoczynanie spływów kajakowych Biebrzą, aczkolwiek czynią tak tylko najwytrwalsi kajakarze. Tradycyjne spływ zaczyna się od Lipska.

20,0 km Zakręt w prawo, za drogą znak Nowy Dwór 5 km. Wokół wieś kolonijna.

21,8 km Koniuszki, wieś ciągnie się przez około 2,4 km, na końcu zakręt w prawo, 200 metrów dalej żwirowania po lewej i zakręt w prawo.

24,6 km Zakręcamy w prawo i po 500 metrach, na końcu wsi przejeżdżamy przez drewniany most na Biebrzy, na lewy jej brzeg. Po przejechaniu dalszych 400 metrów wybieramy drogę w lewo przy lasku i jedziemy prosto.

26,6 km Na kolejnym zetknięciu z poprzeczną drogę, zakręcamy w prawo i (zgodnie z oznakowaniem) jedziemy kolejne 300 m.

26,9 km Wjeżdżamy na tereny wsi Rogożyn Nowy.

28,2 km Koniec wsi Rogożyn Nowy.Centrum wsi ok. 800 m. Dalej napotkamy jeszcze maleńki Rogożynek- na wysokiej skarpie mineralnej, tuż nad, jeszcze niewielką Biebrzą.

32,0 km Po lewej ścieżka-dojście do Biebrzy. 800 m dalej, mostek na kanale melioracyjnym.

33,2 km Skrzyżowanie z ul Saperów. Stąd jeszcze 800 m i dojeżdżamy do końca szlaku, przed budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Komentarze

Komentarze

By | 2017-01-16T11:35:24+00:00 Styczeń 16, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments