PRZEZ WIŻAŃSKIE WZGÓRZA I DOLINY

Home/Rowerowe Podlasie/PRZEZ WIŻAŃSKIE WZGÓRZA I DOLINY

PRZEZ WIŻAŃSKIE WZGÓRZA I DOLINY

WIŻAJNY – BOLCIE – MAUDA – OKLINY – SOLINY – ROGOŻAJNY MAŁE – WIŻAJNY

Długość: 22,5 km

Wycieczka ta pozwala poznać obrzeża Pojezierza Zachodnio-suwalskiego, przez które od XV w. aż do 1945 r. przebiegała granica pomiędzy dawną Polską a Prusami Wschodnimi. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona, bogata w pofałdowane wysoczyzny polodowcowe z morenowymi wzniesieniami, z licznymi dolinami, wąwozami, rynnami rzeczułek, nieckami jezior. Obszar typowo rolniczy bardzo słabo zalesiony – przypominający krajobrazem sąsiadujące od Zachodu Mazury Garbate. Na trasie kilka dobrych miejsc do kąpieli.

Szlak częściowo oznakowany: od Maudy do Solin znaki czerwone, a od Rogożajn do Wiżajn czarne.

Wiżajny – miasto od końca XVI wieku do 1870 roku; obecnie wieś gminna. Kościół‚ klasycystyczny z 1825 r. i zabytkowa dzwonnica; obelisk ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto sklepy, gastronomia, dużo kwater agroturystycznych, kilka pól namiotowych.

 

Komentarze

Komentarze

By | 2017-09-22T10:28:24+00:00 Wrzesień 6, 2017|Rowerowe Podlasie|0 Comments