Zadzwoń: 85 733 38 81, 85 654 25 37

Zapraszamy do skorzystania z oferty wynajmu wyjątkowych rowerów TREK FARLEY 5 FAT-BIKE.

 

Czas wypożyczenia Cena dla 1 roweru Cena dla 2 rowerów
1 godzina 30zł 50zł
Każda następna godzina 10zł 15zł
1 dzień (pierwsza doba) 70zł 120zł
Każdy następny dzień 50zł 90zł

Uwaga:

  • spóźnienie powyżej 15 minut traktujemy jako następną godzinę
  • spóźnienie powyżej 2 godzin (przy wypożyczeniu na dzień) traktujemy jako następną dobę

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW FATBIKE :

1. Przedmiotem wypożyczenia są rowery TREK fatbike Farley 5.

2. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego  i wyposażone są w:

  • dzwonek
  • oświetlenie odblaskowe przednie i tylne.

3. Na życzenie klienta wypożyczalnia może udostępnić :

  • kask Bontrager  Rally MIPS

4. Wypożyczający przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu musi  zapoznać się z  regulaminem, umową i cennikiem .

5. Wypożyczający rower zobowiązany jest  przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość.

6.  Za wypożyczenie pobierane są opłaty z góry wg cennika Wypożyczalni.

7. Czas na jaki można wypożyczyć rower  wynosi: od 1godz. do 7 dób

8. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza  akceptację regulaminu Wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.

9.Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.

10. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność    finansową za powstałe na nim szkody (łącznie z kradzieżą) od momentu wypożyczenia  sprzętu do czasu jego zwrotu. Wartość jednego roweru wynosi 7799 pln brutto.

12.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu,  jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się  nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości roweru  podanego w pkt. 11.

13. Miejscem zwrotu sprzętu jest sklep PELETON Białystok ul. Ciołkowskiego 157.

14. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie w umowie.

15. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi telefonicznie 85 733 38 81 lub e-mailem sklep@peleton.pl o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

16.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

17. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu  wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

18. Zabrania się samodzielnych  napraw, przeróbek  i wymiany części w wypożyczonych rowerach.

19. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) Wypożyczalnia nie ponosi  odpowiedzialności.

Białystok dn. 29.03.2016

Nasza przechowalnia to bezpieczne miejsce wyposażone w system alarmowy i monitoring, ubezpieczone na wypadek włamania i kradzieży, a także pożaru i zalania. Dzięki temu Twój rower będzie bezpieczny, a Ty będziesz mógł spać spokojnie i odebrać rower na wiosnę gotowy do jazdy. Za dodatkową opłatą możemy odebrać i dostarczyć rowery. Przeglądy dla osób korzystających z przechowalni wykonujemy w promocyjnych cenach.

-mail: serwis@peleton.pl; sklep@peleton.pl

-tel:       85 733 30 882; 85 733 38 81

Cennik skrócony

miesiąc przechowania w okresie 01.10. do 31.03. 20 pln
okres do 15 dni w okresie 01.10. do 31.03. 15 pln
miesiąc przechowania w okresie 01.04. do 30.09. 30pln
okres do 15 dni w okresie 01.04. do 30.09. 20 pln
czyszczenie  roweru (w zależności od stanu zabrudzenia) 30-50 pln
przegląd  podstawowy 60 pln
przegląd kompleksowy 120pln
dojazd do klienta na terenie gminy Białystok 25 pln

 

REGULAMIN PRZECHOWALNI ROWEROWY PELETON